PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI

5 phương pháp dạy học mới năm 2018

Giang ST

5 Phương pháp dạy học mới năm 2017

1) Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học:

Cần phải phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học để phát huy tính tích cực của học sinh.

2) Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề là dạy học nhằm phát huy tư duy của học sinh.

3) Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học.

4) Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ mộn

5) Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo.

Bài viết liên quan